ബഫർ

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    Consർജ്ജ ഉപഭോഗം ഹൈഡ്രോളിക് ബഫർ

    THS സീരീസ് എലിവേറ്റർ ഓയിൽ പ്രഷർ ബഫറുകൾ TSG T7007-2016, GB7588-2003+XG1-2015, EN 81-20: 2014, EN 81-50: 2014 നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. എലിവേറ്റർ ഷാഫിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള energyർജ്ജ ഉപഭോഗ ബഫറാണ് ഇത്. കാറിനടിയിൽ നേരിട്ട് സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയും കുഴിയിലെ എതിർഭാരവും വഹിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ഉപകരണം.